Du er her:  Ny i kommunen

Tømming av dunker

Alle husstander får besøk av renovasjonsbilen hver uke. Finn tømmedagen for din adresse i tømmekalenderen. Du bestemmer selv om brun og grå dunk skal tømmes på din faste tømmedag.  Grønn dunk tømmes hver fjerde uke - se fast dato i tømmekalenderen.
Av: Marit Saltrøe - Publisert: 17.11.2009 - Sist endret: 15.06.2012
BeholderpilPlassering
Det er viktig å plassere søppeldunkene slik at sjåføren forstår at de skal tømmes.  Dunkene skal trilles helt ut til fortauskant eller veikant.  Dunkene settes slik at den gule pilen på lokket peker ut mot gata.  

Dunkene settes ut innen kl. 06:00 samme dag du ønsker å få dem tømt.  Vis hensyn til naboer og trafikk - sett dunkene tilbake så raskt som mulig etter at de er tømt.        

Fylling
Dunkene må ikke fylles opp så mye at lokket ikke kan lukkes helt igjen.  Dunkene må heller ikke inneholde så tunge gjenstander at det blir vanskelig å flytte dem.  Ikke pakk søppel så hardt sammen at de blir vanskelige å tømme.  Unngå vått hageavfall i brun dunk om vinteren.  Slikt fuktig avfall fryser lett fast i beholderen og gjør tømming vanskelig.  

Tømming av brun dunk om sommeren
Når det blir varmt i været er det viktig at den brune dunken tømmes oftere, -hver uke i den varmeste perioden.  Oftere tømming anbefales for å unngå lukt- og hygieneproblemer.  Husk å rengjøre dunkene med jevne mellomrom.   

Klar vei
Huseieren må sørge for at veien frem til dunken er fri for snø og andre hindringer.  Når snøfall gjør veiene ufremkommelige vil vi tømme dunkene så snart det er brøytet.  

Unntak for eldre/uføre
Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør om dispensasjon fra kravet om å trille dunken frem til vei.  Se administrativ retningslinje nr. 4 med tilhørende søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med oss på telefon 38 17 70 70 om du har behov for mer informasjon.
Reno Norden

Reno Norden

Foto: Lars Pedersen

Utskriftsvennlig Tips en venn Send